Op Brede school Omnibus schrijven wij ons eigen verhaal!

Brede School Omnibus is een vreedzame school, dat wil zeggen dat wij uitgaan van de filosofie van het burgerschapsvormings-programma De Vreedzame School.
Dit programma streeft naar een klas en een school als een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, openstaan voor verschillen tussen elkaar en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les in iedere groep.

Bij Brede school Omnibus zijn alle lessen rondom Vreedzame School gebaseerd op de vijf grondregels die passen bij onze pedagogische visie:

1. Wij zijn trots op onze school.

2. Wij hebben hart voor elkaar.

3. Wij denken na en zetten door.

4. Wij pakken onze kansen.

5. Wij durven het verschil te maken.

Deze grondregels onderschrijven ons motto 'Op Brede school Omnibus schrijven wij ons eigen verhaal!'. Elk kind bij ons op school heeft zijn of haar eigen verhaal met zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten. Al ons handelen en ons onderwijs hangen wij op aan dit motto met de vijf grondregels als pijlers. Dit geldt echter niet alleen voor de kleine mensen maar zeker ook voor de grote mensen binnen onze school! Niet alleen de leerkrachten, maar het hele team leeft de regels voor en is een voorbeeld voor de leerlingen. En net als bij de leerlingen zijn er ook binnen het team eigen verhalen met eigen talenten en kwaliteiten. Zo versterken wij elkaar en zorgen we samen voor een fijn pedagogisch klimaat.