Bestuur

Brede School Omnibus is onderdeel van Onderwijsgroep Amstelland. Deze stichting bestaat uit elf scholen voor Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek basisonderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel.

De scholen hebben elk hun eigen karakter, maar delen dezelfde kernwaarden:

  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Ontmoeten
  • Gedrevenheid
  • Aandacht

We hebben oog voor iedere leerling en willen de leerling méér brengen dan kennis alleen. Dat is voor ons: onderwijs met een hart.

Contact
Onderwijsgroep Amstelland heeft een bestuursbureau, dat u kunt bereiken op onderstaand adres:

Postbus 9188
1180 MD Amstelveen
Tel: 020 345 47 18
www.onderwijsgroepamstelland.nl

Taken van het bestuur
Als ouder heeft u vooral met de school zelf te maken. Het bestuur speelt een rol bij het:

  • bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen
  • vervullen van de werkgeversrol voor alle personeelsleden op de scholen
  • verdelen van financiële middelen over de scholen
  • optreden als bevoegd gezag in geschillen tussen bijvoorbeeld ouder en de school
  • voeren van het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)