Leerlingenzorg

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs is een nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende, thuis nabije, onderwijsplek krijgen. Het streven hierbij is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

Ondersteuningsprofiel

Net als iedere school heeft Brede School Omnibus een ondersteuningsprofiel. In het ondersteuningsprofiel wordt beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden; zelf of met hulp van anderen. U hebt daarmee een indruk van wat u van de school zou kunnen verwachten. Hier kunt u ons ondersteuningsprofiel inzien.

Ondersteuning op school

Tijdens gespreksmomenten houdt de groepsleerkracht u op de hoogte van hoe het met uw kind gaat. Soms is het niet duidelijk wat een kind precies nodig heeft om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen. In dat geval overlegt de leerkracht met de intern begeleider in een aparte bespreking. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Meestal willen we graag ook met u doorpraten. Als ouders weet u waarschijnlijk ook wat in uw ogen uw kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

Leerlingdossier

De leerlingen worden bij ons op school gevolgd met behulp van het Cito-LVS (Leerling Volg Systeem). Twee keer paar nemen we de bijbehorende toetsen af bij de kinderen. Onze intern begeleider bespreekt de resultaten met de leerkrachten. Hieruit kan volgen dat er voor uw kind extra ondersteuning nodig is. Dat zullen we dan met u bespreken.