Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van vrije dagen, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen.

We adviseren u bij ontevredenheid rechtstreeks de leerkracht of de directeur aan te spreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, ofwel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie:

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 386 16 97
info@gcbo.nl  
www.gcbo.nl

Indien gewenst kunt u ook terecht bij mevrouw Pepita David, onafhankelijk vertrouwenspersoon bij Onderwijsgroep Amstelland. Bereikbaar via: p.david@dtconnect.nl 
Zij kan u begeleiden bij het indienen van uw klacht. 

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling staat beschreven, vindt u hier: klachtenregeling