Contact

Contact met ouders of verzorgers vinden wij erg belangrijk. Elke maand verstuurt de directeur een interne nieuwsbrief, de Infobus, naar alle ouders per e-mail. Via Parro, de ouderapp, verstuurt de leerkracht berichten naar de ouders of de ouders naar de leerkracht. In deze app staan foto's en informatie wat er in de klas geleerd en gedaan wordt.

We hebben vijf geplande oudercontacten op school. U wordt dan geïnformeerd over de resultaten, maar ook hoe het met het welzijn van uw kind in de klas gaat. Daarnaast is er regelmatig kort informeel contact op het schoolplein, bij de deur of in de school.

We hebben gemerkt dat wij, na de gesloten corona-periode, ouders en verzorgers weer graag willen ontmoeten en leren kennen en dat die wens er ook bij onze ouders en verzorgers is. De gezelligheid, het informele contact en het 'samen', dat onze school zo kenmerkt, koesteren we. Onze deur staat dus altijd open en u bent van harte welkom!

Heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.

  • *
  • *