Wat is uw verhaal?

U bent onze partner in het begeleiden, opvoeden en onderwijzen van de leerling. Wij vormen samen met u een team, dat werkt aan de ontwikkeling van uw kind. We zijn samen verantwoordelijk voor het opvoeden van uw kind en daarbij is het belangrijk dat we op één lijn zitten. 

Wij staan open voor hoe u over het onderwijs denkt en welke adviezen en ideeën u heeft. Dat kan via de oudergesprekken die een paar keer per jaar plaatsvinden. U kunt ook tussendoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de directeur om uw inbreng te geven. Ontmoeten en elkaar leren kennen na een gesloten corona-periode vinden wij erg belangrijk. Ouderparticipatie is één van de speerpunten van onze school.