Ziekmelden

Ziekmelden van uw kind verloopt via de leerkracht. U kunt een e-mail sturen of een bericht in Parro als uw kind ziek is.

Bezoekt u met uw kind een arts, logopedist, fysiotherapeut of tandarts en het kan niet anders dan onder schooltijd, vragen wij u dit tijdig door te geven aan de leerkracht. We verzoeken u deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.