Schooltijden

Maandag t/m vrijdag
08.30 uur - 14.00 uur

Er is op BS Omnibus een continurooster met vijf gelijke dagen voor onder- en bovenbouw.

Bewegingsonderwijs van groep 1 t/m 8 op dinsdag en donderdag.

Engels van groep 3 t/m 8 op donderdag door vakdocent, native speaker.

De schooldeuren gaan ’s ochtends om 8.20 uur open. De leerlingen komen aan de achterzijde van de school zelfstandig of met hun ouders naar binnen. De groepen 1 t/m 4 lopen na schooltijd met de leerkrachten naar buiten. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten.

Om 8.30 uur start de les, om 14.00 uur eindigt de les.

De leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 hebben in de ochtend een half uur pauze en tussen de middag een half uur pauze. Daarvan wordt een kwartier buiten gespeeld en een kwartier, onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, gegeten. 

Onderbouw en bovenbouw spelen apart van elkaar buiten. Kinderen nemen zelf hun eten mee.

Medewerkers van BS Omnibus hebben pauze van 14.15 uur - 14.45 uur. In die tijd is de leerkracht niet bereikbaar.