Studenten bij Bredeschool Omnibus

Ben je ingesteld op het opbrengstgericht werken en wil je leren hoe “directe feedback” en “leren zichtbaar maken” het beste uit een kind naar boven kan halen? Dan zoeken we jou!

De Omnibus heeft eind januari een intensief verbetertraject afgerond met een positieve inspectiebeoordeling, waarbij tweemaal “goed” werd toegekend aan Taakgerichtheid en Betrokkenheid van de leerlingen. Het pedagogisch klimaat werd al eerder als “goed” beoordeeld. Het team is eensgezind trots op dit resultaat en werkt gedreven aan de profilering als multiculturele school die het talent van ieder individueel kind (h)erkent en actief ontwikkelt.

Wij willen je leren hoe effectief “directe feedback” tijdens de instructie werkt. We willen je laten zien wat de effecten op de leer- en werkhouding van kinderen zijn als je het “leren zichtbaar maakt” volgens de principes van John Hattie. En dat alles op een kleine multiculturele school in een goed samenwerkend en betrokken team dat zorgt voor orde, rust en regelmaat in een Vreedzame School.

Gepersonaliseerd leren is in ontwikkeling, waarbij we met ingang van 2017-2018 gebruik maken van tablets en adaptieve verwerkingssoftware. Vanaf groep 5 voeren we ontwikkelingsgesprekken met kinderen en hun ouders.

Op Brede School Omnibus ben je ook als student lid van het team. We pakken het samen aan! Al het handelen is gebaseerd op steeds die ene vraag: “Wat heeft dit kind van ons nodig?”. 

Klik hier voor de folder.