Leerlingen én leerkrachten leren

Leren vinden wij belangrijk: natuurlijk het leren door de leerlingen, maar ook door de leerkrachten en de school als organisatie. Daarom hebben wij veel aandacht voor het leerproces binnen onze school, samen zorgen we ervoor dat we ons onderwijs steeds blijven ontwikkelen en daarmee de resultaten van onze leerlingen verbeteren.

Leren zichtbaar maken
Dit doen wij door het leren binnen onze school en de resultaten daarvan zichtbaar te maken. Onze werkwijze is geïnspireerd door het gedachtegoed van professor John Hattie, een bekende onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland.  
Hij heeft twee belangrijke adviezen voor leraren:

  • Kijk naar je lesgeven door de ogen van de leerling.
  • Help leerlingen hun eigen leraar te worden.

Hoe doen we dat in de les?
Dit betekent dat we in de les onder andere duidelijke (individuele) leerdoelen benoemen, samen met leerlingen succescriteria formuleren, feedback geven (ook leerlingen onderling) en constant checken of leerlingen begrijpen wat ze leren. Kortom, we creëren een leercultuur waarin we hoge verwachtingen hebben en waarbij we uitgaan van een growth mindset (door veel te oefenen, wordt je steeds beter).

Voorbeeldschool
De wijze waarop wij ons onderwijs continu evalueren en verbeteren, geldt als goed voorbeeld binnen onze stichting, Onderwijsgroep Amstelland. We krijgen regelmatig collega’s van andere scholen op bezoek die van ons willen leren. Hier zijn we natuurlijk best trots op!