Onderwijskwaliteit is goed en voldoende toegespitst op de doelgroep

Ons onderwijs is goed: wij staan voor boeiend en modern onderwijs. Wij stomen onze leerlingen klaar voor de toekomst door hen 21e eeuwse vaardigheden aan te leren. Denk hierbij aan sociale en culturele vaardigheden, kritisch en creatief denken en ICT-vaardigheden. Dit doen we niet alleen op school, maar ook door allerlei leerzame activiteiten buiten de school, zoals een bezoek aan de bibliotheek, theater, museum of de gemeente.
In de wijk Bankras/Kostverloren in Amstelveen, waar de Omnibus staat, leven veel culturen en geloven naast elkaar. Deze diversiteit zien wij ook terug in onze leerlingenpopulatie. Hierdoor hebben wij ons kunnen specialiseren in het begeleiden van leerlingen met verschillende achtergronden.

Ontwikkelgesprekken
Wij zetten altijd in op maximale leerwinst: talent krijgt kansen en stimulans; achterstanden worden voortvarend aangepakt. We hebben hiervoor een goede ondersteuningscultuur zodat we benodigde acties snel in gang kunnen zetten, alles ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen. We betrekken leerlingen bij hun eigen ontwikkeling door iedere vier maanden een ontwikkelgesprek te voeren met ieder individueel kind samen met de ouders (vanaf groep 5).  

Telkens evalueren
Ook al bieden wij goed onderwijs, wij geloven dat het altijd beter kan. Daarom evalueren wij telkens de kwaliteit van ons onderwijs om te zien of er ergens bijsturing nodig is. Meerdere keren per jaar analyseren we de resultaten van onze leerlingen en bespreken we hoe we ons onderwijs voor de leerlingen kunnen verbeteren. Daarnaast maken we o.a. gebruik van klassenbezoeken, tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 5 t/m 8. Binnen de school is de werkwijze en de manier waarop we de kwaliteit van het onderwijs bewaken, vastgelegd in het Kompas.  

Kijkt u ook eens op Scholen op de Kaart.