Respect voor ieders identiteit 

We zijn met trots een multiculturele school; alle kinderen zijn welkom. We gebruiken deze diversiteit in onze lessen: met de leerlingen bespreken we op een respectvolle manier de overeenkomsten en de verschillen die er tussen hen zijn met als doel hun blik te verruimen en van elkaar te leren. Zo leren zij elkaar ook goed kennen.

Keuzes maken met respect voor anderen
Onze leerlingen leren om hun eigen identiteit te vormen en respect te ontwikkelen voor de ander. Dit gebeurt niet alleen op school, maar ook thuis. Wij zien u als ouder als partner in dit proces. In uw opvoeding en begeleiding helpt u het moreel kompas van uw kind vormen en wij dragen op school hieraan bij.

Tijdens het levensbeschouwelijk onderwijs besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen, zoals Kerst en Pasen en aan de feesten van de andere wereldgodsdiensten. In de bovenbouw is er aandacht voor de inhoud van alle wereldgodsdiensten en hun rol in de politiek en de maatschappij.