Brede School

De Omnibus is een brede school. Wij delen ons gebouw met de kinderen van Kinderdagverblijf ’t Stoeltje en van buitenschoolse opvang De Stoelbus van kindercentrum De Stoel. U kunt bij ons dus terecht voor onderwijs én opvang vanaf 7.30 - 18.30 uur. We werken ook inhoudelijk samen. De educatieve programma’s van de peuters op de opvang zijn afgestemd op het onderwijs in groep 1 en 2. Dat zorgt ervoor dat de overgang naar de basisschool soepel verloopt. 

Instrument Kijk
Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen gebruiken we het observatie-instrument ‘Kijk’. Dat geldt voor alle kinderen in de brede school, zowel van de kinderopvang als de voorschool en de basisschool. Tot en met groep 3 volgen we hiermee ook de cognitieve ontwikkeling van kinderen, daarna alleen nog de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De Vreedzame School
Beide organisaties werken vanuit het gedachtegoed van De Vreedzame School, een van de erkende programma’s voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.