T.S.O. (Overblijf)

Tussen de middag kunt u uw kind(eren) laten meedoen aan de overblijf, de tussenschoolse opvang (TSO). Kinderen nemen daarvoor zelf hun eten mee; de lunch wordt begeleid door TSO-medewerkers. Het zijn vrijwilligers, vaak moeders, die het leuk vinden om een uurtje tussen de middag te lunchen met de kinderen en ze te begeleiden met buitenspelen. Zij krijgen hiervoor een vergoeding. We werken met een vast team van vrijwilligers en streven naar een vaste medewerker per groep. De TSO-medewerkers zijn allemaal geschoold op het thema overblijven op school.

Als uw kind maximaal 1 dag per week overblijft kunt u kiezen voor een strippenkaart of een abonnement. Als u kind 2 of meer dagen per week overblijft, is een abonnement verplicht.

Abonnement

Abonnement

1x per week

2x per week

3x per week

4x per week

Jaarkosten

€60.00

€120.00

€180.00

€240.00

Heeft u een abonnement, dan betaalt u voor de overblijf per dag per kind € 1,50.
De abonnementen worden per automatische incasso betaald. Deze vindt 5x per jaar plaats.

Strippenkaart
Als uw kind niet structureel overblijft, maar af en toe een keer, kunt u een strippenkaart aan schaffen. De strippenkaart heeft 20 strippen en kost € 40.00. Per overblijfdag wordt er één strip verbruikt. U betaalt dus €2.00 per dag met een strippenkaart.

Losse aanmelding niet mogelijk
Het is niet mogelijk om uw kind per dag aan te melden voor de overblijf en daar apart voor te betalen. Mocht het door onvoorziene omstandigheden toch een keer voorkomen dat uw kind die dag moet overblijven is dat geen probleem. De kosten van de overblijf voor die dag zijn dan €2,50.

Automatische incasso:
Als u een abonnement af wilt sluiten kunt u hiervoor een incasso formulier invullen bij TSO-coördinator Ada Koolhaas. 

Contact
De TSO-coördinator is Ada Koolhaas. U kunt haar bereiken via administratie.omnibus@ogamstelland.nl. Lijkt het u leuk om TSO-medewerker te worden? Neem dan contact met haar op. U kunt bij haar ook het boekje ‘Tussenschoolse opvang’ opvragen.