U bent onze partner!

Als ouder bent u onze partner in het begeleiden, opvoeden en onderwijzen van de leerling. Wij vormen samen met u een team, dat werkt aan de ontwikkeling van uw kind. We zijn samen verantwoordelijk voor het opvoeden van uw kind en daarbij is het belangrijk dat we op één lijn zitten. Wij verwachten van u dat u met uw kind thuis werkt en oefent met het schoolwerk, als dat wordt gevraagd door de leerkracht. Oefenen en herhalen maakt voor veel leerlingen een groot verschil. Kinderen vinden het fijn om thuis met hun ouders te praten over school, de juf, vriendjes en vriendinnetje. Het is voor kinderen een extra stimulans als ouders met hen meeleven.

Wij staan open voor hoe u over het onderwijs denkt en welke adviezen en ideeën u heeft. Dat kan via de rapportengesprekken die een paar keer per jaar plaatsvinden. U kunt ook tussendoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de directeur om uw inbreng te geven.