Oudervereniging

De Omnibus heeft een oudervereniging (OV). De OV ondersteunt de school bij allerlei activiteiten die georganiseerd worden.

Wie zitten er in de OV?
Het bestuur van de OV bestaat uit vijf ouders:

 • Geeta Mazer (voorzitter)
 • Marijke van Nispen (penningmeester)
 • Tuyet Tran
 • Belinda van der Reijden

Contactpersonen tussen het Omnibus-team en de OV:

 •  
 • Frank Roël (Directeur)

Het bestuur van de OV komt zo’n acht keer per jaar bij elkaar.

Wat zijn de taken van de OV?

 • Helpen bij het organiseren van brede schoolactiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Avondvierdaagse, het Eindfeest de musical in groep 8
 • Innen en beheren van de ouderbijdrage, die onder andere gebruikt wordt voor:
  • Het jaarlijkse schoolreisje van groep 1 t/m 7
  • Een deel van de kosten voor het schoolkamp van groep 8
  • De aanschaf van versieringen, cadeautjes, koek, koffie bij activiteiten
 • Schenken van koffie en thee op ouderavonden

Financiële ouderbijdrage
De ouderbijdrage bedraagt €50,- per kind per jaar.
Deze kan worden overgemaakt op rekeningnr: NL05INGB0009186703. 

Jaarvergadering
Alle ouders zijn uitgenodigd voor de jaarvergadering van de oudervereniging. Hier wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaald. Het bestuur van de OV verantwoordt ook de uitgaven die gedaan zijn in het afgelopen jaar.

Contact
Neem contact op met de OV via ov.omnibus@ogamstelland.nl.