Oudervereniging

 

Brede school Omnibus heeft een oudervereniging (OV). De OV ondersteunt de school bij allerlei activiteiten die georganiseerd worden. I.v.m. de coronamaatregelen worden de feesten coronaproof en in aangepaste vorm gevierd.

Wie zitten er in de OV?
Het bestuur van de OV bestaat uit ouders:

 • Belinda van der Reijden (voorzitter)
 • Danilo Guaitoli (penningmeester)
 • Tuyet Tran

Contactpersonen tussen het Omnibus-team en de OV:

 • Jenine Gutte (intern begeleider)
 • Ada Koolhaas (administratief assistent)

Het bestuur van de OV komt zo’n acht keer per jaar bij elkaar.

Wat zijn de taken van de OV?

 • Helpen bij het organiseren van brede schoolactiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, het Eindfeest de musical in groep 8
 • Innen en beheren van de ouderbijdrage, die onder andere gebruikt wordt voor:
  • Het jaarlijkse schoolreisje van groep 1 t/m 7
  • Een deel van de kosten voor het schoolkamp van groep 8
  • De aanschaf van versieringen, cadeautjes, koek, koffie bij activiteiten

Financiële ouderbijdrage
De ouderbijdrage bedraagt €50,- per kind per jaar.
Deze kan worden overgemaakt op rekeningnr: NL05INGB0009186703. 

Jaarvergadering
Alle ouders zijn uitgenodigd voor de jaarvergadering van de oudervereniging. I.v.m. de coronamaatregelen zijn er geen bijeenkomsten met ouders. U wordt via mail geïnformeerd. De hoogte van de ouderbijdrage is bepaald op basis van voorgaande jaren. Het bestuur van de OV verantwoordt ook de uitgaven die gedaan zijn in het afgelopen jaar.

Contact
Neem contact op met de OV via ov.omnibus@ogamstelland.nl.