Ouderkamer

Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk: wij delen samen met ouders de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze leerlingen.
Op onze school hebben we daarom een zogenaamde ouderkamer. Een belangrijke functie van de ouderkamer is dat ouders elkaar daar kunnen ontmoeten. Met een kopje koffie of thee kunt u met elkaar praten over uw kind of de school. Wij vinden het ook belangrijk dat ouders medewerkers van de school kunnen spreken tijdens deze momenten.

De onderwerpen van de ouderkamer zijn altijd gerelateerd aan school of de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. U kunt daarbij denken aan: EHBO bij kinderen, grenzen stellen en bijvoorbeeld speelgoed en ontwikkeling. Soms worden er workshops georganiseerd, vaak onder leiding van een gastdocent. Wij vinden uw inbreng hierbij van belang, daarom kunt u thema’s aandragen voor de bijeenkomsten in de ouderkamer.

Via onze nieuwsbrief, de Infobus, wordt een bijeenkomst aangekondigd.  

geplaatst op: 11-04-2017

Reanimatie

Lees meer »