Medezeggenschapsraad

Elke school moet veel beslissingen nemen. Beslissingen over het onderwijs of over de school zelf. In de medezeggenschapsraad kunnen ouders en leerkrachten over zulke beslissingen meepraten. De besluiten van de directeur worden voorgelegd aan de MR.

Wie zitten er in de MR?
Een MR bestaat uit een ‘personeelsgeleding’ en een ‘oudergeleding’. De leden van de MR van de Omnibus zijn:

 • John Guitjens (ouder)
 • Fred Mazer(ouder)
 • Leontien Dräger(leerkracht)
 • Ilse Vrolijk (leerkracht)

De zittingstermijn van MR leden is drie jaar waarna er door middel van verkiezingen nieuwe leden verkozen kunnen worden.

Wat zijn de taken van de MR?
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen als:

 • verbetering van het onderwijs
 • nieuwe leermethodes
 • het schoolplan
 • besteding van het geld
 • instemming van vakanties en vrije dagen
 • communicatie naar ouders
 • veiligheid in en rond de school

Wat heeft u als ouders aan de MR?
Elke ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt alle ouders in de school. De MR behandelt geen individuele problemen. Het gaat over zaken die voor iedereen kunnen spelen. Bijvoorbeeld het pestprotocol van de school, het mediabeleid of de samenwerking met andere scholen.

Contact
Neem contact op met de MR via mr.omnibus@ogamstelland.nl.