De vreedzame school

Brede School Omnibus is een vreedzame school, dat wil zeggen dat wij uitgaan van de filosofie van het burgerschapsvormings-programma De Vreedzame School.
Dit programma streeft naar een klas en een school als een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, openstaan voor verschillen tussen elkaar en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les in iedere groep.

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode, het is een filosofie en aanpak waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijk-heden in de klas, in de school en ook in de omgeving van de school. Er worden leerlingen opgeleid tot mediator die helpen bij het oplossen van onenigheden en conflicten tijdens pauzes. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als toekomstig burger in een democratische samenleving. De klas en de school is daarmee een oefenplaats voor democratisch actief burgerschap. De Vreedzame School is inmiddels al op honderden basisscholen in Nederland met succes ingevoerd.